Ydelser Udlejningsejendomme

Vi påtager os gerne alle de opgaver, som du finder trivielle i f.m. administrationen af din ejendom, uanset om du er ejendomsejeren som gerne vil stå for alt det praktiske, men ønsker hjælp til det administrative, eller hvis du blot ønsker regnskaber og rapportering med faste intervaller – ydelsen tilpasses med andre ord dine ønsker og behov.

Foruden den primære administration, ligger det os også meget på sinde, ikke blot at føre en uformel og venlig dialog med dig som kunde, men også at skabe en behagelig og løbende kontakt med dine “kunder” – lejerne. Vi bestræber os hele tiden på, at indbyde til et godt samarbejde mellem os, som repræsentant for dig, og dine lejere. Således mener vi, at vi bedst sikrer, at ejendommen bliver et rart sted at bo – til gavn for økonomien.

Af vores ydelser kan vi fremhæve

 • Opkrævning af leje, bidrag til varme, bidrag til evt. vand, antenne, internet og vaskeri og vi følger op herpå med restancekontrol og rykkerprocedure.
 • Kontrol og betaling af regninger.
 • Daglig bogføring med løbende rapportering gennem periode- og årsregnskaber.
 • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesbudget.
 • Opgørelse af konti for ind- og udvendig vedligeholdelse.
 • Aflæggelse af forbrugsregnskaber for varme, vand m.v.
 • Beregning og varsling af lejeforhøjelser.
 • Håndtering af lejeres ud- og indflytning, udarbejdelse af lejekontrakter og gennemførelse af flyttesyn.
 • Kontakt til lejere og møder med evt. beboerrepræsentation.
 • Løbende håndværkerbestilling til vedligeholdelsesopgaver.
 • Optimering af omkostninger.
 • Vedligeholdelses- og forbedringsplanlægning, herunder konsekvensberegninger.
Navigation
Cookie- og privatlivspolitik