Ydelser Erhvervsejendomme

Ofte indeholder erhvervslejekontrakter komplekse bestemmelser om regulering af lejen og specielle aftaler vedrørende fordeling af udgifter som skal betales udover lejen. Vi sikrer af lejen altid reguleres og modsvarer markedssituationen og samtidig sørger vi for, at alle udgifter og bidrag i.h.t. lejekontrakterne, opkræves hos erhvervslejerne.

Vi sammensætter vores administration med udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Af vores ydelser kan vi fremhæve:

 • Forhandling og udarbejdelse af erhvervslejekontrakter.
 • Rådgivning i forbindelse med afståelse og fremleje.
 • Håndtering af lejeres ud- og indflytning og gennemførelse af flyttesyn.
 • Opkrævning af leje, bidrag til varme, vand og fælles driftsudgifter og vi følger op herpå med restancekontrol og rykkerbreve.
 • Kontrol og betaling af regninger.
 • Daglig bogføring med løbende rapportering gennem periode- og årsregnskaber.
 • Aflæggelse af momsregnskab.
 • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesbudget.
 • Aflæggelse af forbrugs- og fællesudgiftsregnskaber.
 • Beregning og varsling af lejeforhøjelser.
 • Dialog med lejere, lejer-/centerforening o. lign.
 • Løbende håndværkerbestilling til vedligeholdelsesopgaver.
 • Optimering af omkostninger.
 • Vedligeholdelses- og forbedringsplanlægning, herunder konsekvensberegninger.
Navigation
Cookie- og privatlivspolitik