Ydelser Ejer- og Grundejerforeninger

Vi ser ofte at fællesudgifterne fordeles efter helt andre principper, end de der er fastsat for foreningen, og vi ser beslutningsprocesser som ikke helt er i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Når vi overtager de administrative opgaver for en forening sikrer vi, at der sker korrekt beregning og fordeling af både fællesudgifterne og udgifterne til vedligeholdelse, ligesom vi sørger for at beslutningsprocesserne er lovlige.

Vores administrationsydelser tilpasses naturligvis jeres forenings ønsker og behov.

Af vores ydelser kan vi fremhæve

 • Opkrævning af: fællesudgifter, bidrag til varme, evt. bidrag til vand, antenne, internet, vaskeri og grundfond og vi følger op herpå med restancekontrol og rykkerbreve.
 • Kontrol og betaling af regninger.
 • Daglig bogføring med løbende rapportering fra os til bestyrelse og foreningsmedlemmer gennem periode- og årsregnskaber.
 • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesbudget.
 • Aflæggelse af forbrugsregnskaber for varme, vand, el, m.v.
 • Håndtering af ejerskifter.
 • Løbende håndværkerbestilling til vedligeholdelsesopgaver.
 • Optimering af omkostninger.
 • Vedligeholdelses- og forbedringsplanlægning, herunder konsekvensberegninger.
 • Rådgivning til bestyrelsen.
 • Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamlinger.
Navigation
Cookie- og privatlivspolitik