Ydelser Andelsboliger

Mange andelshavere må i disse år betale store efterregninger vedrørende boligafgiften, fordi der ikke i tide er taget hånd om foreningens budgetlægning bl.a. i forbindelse med låneomlægning og refinansiering. Vi sikrer, at boligafgiften altid hurtigst muligt, tilpasses foreningens løbende omkostninger.

Endvidere sikrer vi en korrekt opgørelse af andelsværdien, og rådgiver om konsekvenserne ved valg af de forskellige opgørelsesmetoder.

Vi tilpasser vores administration til netop jeres forenings ønsker og behov.

Af vores ydelser kan vi fremhæve:

 • Opkrævning af boligafgift, bidrag til varme, evt. bidrag til vand, antenne, internet og vaskeri, og vi følger op herpå med restancekontrol og rykkerbreve.
 • Kontrol og betaling af regninger.
 • Daglig bogføring med rapportering fra os til bestyrelse og medlemmer gennem periode- og årsregnskaber.
 • Opgørelse af andelenes værdi.
 • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesbudget og optimering af omkostninger.
 • Aflæggelse af forbrugsregnskaber for varme, vand, el, m.v.
 • Håndtering af andelsoverdragelser, pant og udlæg m.v.
 • Løbende håndværkerbestilling til vedligeholdelsesopgaver.
 • Vedligeholdelses- og forbedringsplanlægning, herunder konsekvensberegninger.
 • Rådgivning til bestyrelsen.
 • Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamlinger.
Navigation
Cookie- og privatlivspolitik